Правила поведінки здобувачів освіти
ТОВ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»

Правила поведінки здобувачів освіти ТОВ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА» (далі по тексту ТОВ або Заклад) встановлюють норми поведінки слухачів у приміщенні та на території Закладу.
Правила розроблені з метою створення в Закладі належних умов, які б сприяли успішному навчанню та оволодінню слухачами обраною професією, забезпечення повноцінного фізичного, психічного, соціального й духовного розвитку особистості.

І. Загальні положення

1.1. Слухач має приходити до Закладу за 15 хвилин до початку занять, знімати верхній одяг, зайняти своє місце в аудиторії та готуватися до занять.
1.2. Одяг слухача повинен бути чистим і охайним, відповідати офісному стилю,  під час виробничого навчання слухачі повинні одягати спецодяг.
1.3. Здобувач освіти повинен виявляти повагу до педагогічних та інших працівників ТОВ, а також до інших учасників освітнього процесу.
1.4. Слухачі повинні виявляти повагу до ТОВ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА», шанувати його історію.
1.5. Поза межами ТОВ слухачі не повинні заплямувати добре ім’я Закладу освіти.
1.6.Фізична конфронтація, залякування, знущання і булінг (цькування) є неприпустимими формами поведінки всіх учасників освітнього процесу.
1.7. У випадку виявлення такої поведінки, необхідно негайно повідомити про це педагогічний склад або адміністрацію ТОВ.

II. Поведінка слухачів під час занять

2.1. До початку занять підготуватись до уроку, зайняти своє робоче місце.
2.2. Уважно слухати педагогічних працівників, виконувати їх вказівки.
2.3. При необхідності вийти, під час заняття, слухач повинен зробити це не заважаючи педагогічному працівнику та іншим учасникам освітнього процесу.

Слухачам забороняється:

– запізнюватися;
– займатись під час уроку сторонніми справами;
– знаходитись в навчальному приміщенні у верхньому одязі;
– пропускати заняття без поважних причин;
– використовувати мобільні телефони, інші гаджети на уроках в розважальних цілях.

ІІІ. Поведінка до початку занять, на перервах і після закінчення занять

3.1. Слухачі повинні виконувати вимоги викладачів, майстрів виробничого навчання та адміністрації Закладу, після закінчення занять наводити порядок на робочих місцях.
3.2. Підтримувати чистоту та порядок на території Закладу.
3.3. Бережно ставитись до майна ТОВ та інших слухачів.
3.4. Дотримуватись правил особистої гігієни.

Слухачам забороняється:

– палити на території Закладу;
– приносити та вживати алкогольні напої, наркотичні речовини;
– приносити на територію Закладу з будь-якою метою й використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини;
– бігати по коридорах, східцях та інших непристосованих для цього місцях, кататися на поручнях сходів;
– самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна;
– штовхатись, кидатись предметами та виконувати інші дії небезпечні для здоров’я;
– вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати іншим учасникам освітнього процесу;
– смітити, псувати майно ТОВ та інших слухачів.

ІV. Заключні положення

4.1. Слухач може бути відсутнім на теоретичному та практичному заняттях тільки з наступних причин:
хвороба (підтверджено довідкою);
сімейні або інші обставини (до 3 днів).
4.2. Дані правила поширюються на всіх учасників освітнього процесу ТОВ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА» і обов’язкові до виконання на території Закладу та за його межами.
4.3. У разі невиконання даних Правил застосовуються заходи впливу передбачені законами України та іншими внутрішніми локальними актами.