РОЗМІР ПЛАТИ
ЗА НАВЧАННЯ, ПІДГОТОВКУ, ПЕРЕПІДГОТОВКУ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ТОВ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»