Управління закладом освіти здійснюється Загальними зборами Учасників (засновників) Товариства, а також директором (виконавчий орган)